Arvonta

VANA Valmisnavetta Oy järjestää arvonnan, jossa kaikkien osallistujien kesken arvotaan yksi karjarakennuksen suunnittelupaketti. Suunnittelupaketin tarkempi sisältö on kerrottu arvonnan säännöissä palkinnot -kohdassa.

Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
VANA Valmisnavetta Oy, Veikonväylä 1, 85500 Nivala. Y-tunnus 2494372-4

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua VANA Valmisnavetta Oy:n nettisivuilla 30.06.2020 klo 23:59 mennessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan täyttämällä arvontalomake osoitteessa www.valmisnavetta.fi. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat MYEL-vakuutetut henkilöt. Osallistuminen ei sitouta mihinkään maksulliseen tuotteeseen tai palveluun. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen
Arvonta suoritetaan 01.07.2020 klo 12:00 arvonnan järjestäjän toimesta. Arvonnan päätyttyä ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti.

5. Palkinnot
Palkinnoksi arvotaan navetan suunnittelupaketti, joka sisältää suunnittelijan arviokäynnin tilalla, karjarakennuksen pääpiirustukset, asemapiirustuksen, lietesäiliön piirustukset sekä MMM:n mukaisen virallisen kustannusarvion edellä mainituista rakennelmista. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Palkintoa ei voi luovuttaa eteenpäin. Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
VANA Valmisnavetta Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon mainittuun sisältöön ja määrään.

7. Arvonnan julkisuus
Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi yrityksen nettisivuilla sekä Facebook- ja Instagram- tileillä.

8. Henkilötietojen käsittely
GDPR:n liittyen arvontaan osallistuja sallii tietojensa tallentamisen järjestäjän sähköisiin asiakkuudenhallinta- ja markkinointijärjestelmiin sekä niiden käyttämisen sähköisiin ja perinteisiin markkinointitarkoituksiin. Lisätietoja henkilötiedoista ja niiden käsittelyperiaatteista on saatavissa internetsivuiltamme www.valmisnavetta.fi.

9. Yleistä säännöistä
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvonnan voittajan tulee pystyä arvonnan suorittajan vaatiessa todistamaan oikeuden MYEL-vakuutuksen voimassaoloon.
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Facebook ja Instagram eivät ole osallisena arvontaan.
Osallistumalla tähän kilpailuun ja hyväksymällä ehdot osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Osallistu arvontaan alla olevalla lomakkeella

Mikäli tarvitset suunnittelua, ota yhteyttä Lasse Kiviojaan

Puh. 044 973 6569
lasse.kivioja@valmisnavetta.fi

Haaveista tuotantoon