Kerralla valmiiksi

Anna ja Satu Niiranen viljelevät 160 peltohehtaarin Kankaan tilaa Kestilän Järvikylässä. Vielä muutama vuosi sitten tilan 1970-luvulla rakennetussa ja moneen kertaan laajennetussa parsinavetassa oli 50 lehmää. Työ oli raskasta eivätkä eläimetkään ahtaudesta tainneet pitää.

– Vanha navetta oli niin sokkeloinen ja aikansa elänyt, ettei sitä kannattanut ruveta korjaamaan edes nuorkarjan käyttöön. Päätimme ottaa maidontuotannossa reilun askeleen kohti nykyaikaa, Anna ja Satu kertovat.

Iso loikkahan tämä oli. Pääsimme tosi työläästä navetasta nykyaikaiseen ja pitkälle automatisoituun navettaan. Nuorkarja otettiin ensi sisään, jolloin nähtiin ruokintarobotin toiminta, Anna (vas.) ja Satu Niiranen muistelevat.

Yksi vai kaksi

Suunnitelmissa oli kahden navetan teko, toinen lypsylehmille ja toinen nuorkarjan ja umpilehmien käyttöön. Huolelliset kustannuslaskelmat puolsivat kuitenkin yhden katon mallia. Tiukan kilpailutuksen ja laatuvertailun jälkeen betonirunkoinen ja syvillä kuiluilla varustettu navettarakennus tilattiin VANAlta.

Valmiin kokonaisuuden tilaaminen oli alusta asti selviö, sillä aika ja taito eivät olisi riittäneet omatoimiseen rakentamiseen.

– Kilpailutus oli varsin mielenkiintoinen prosessi. Tarjoukset olivat yllättävän lähellä toisiaan, joten päätöksenteko ei ollut helppo, Satu Niiranen muistelee.

Kotimaisuus ja rakentajasta kuullut myönteiset tarinat olivat ratkaisevassa osassa päätöstä tehtäessä. VANAn erittäin seikkaperäisesti ja yksilöidysti tehdystä tarjouksesta selvisi kaikki yksityiskohtia myöten. Tämä antoi tilan väelle selkeän ja turvallisen kuvan hankkeesta.

Tilan väki teki pohjatyöt ja varsinainen rakentaminen pääsi alkamaan äitienpäivän jälkeisenä maanantaina vuonna 2017. Tontilla kävi välillä melkoinen huiske, kun tavaraa tuli. Niiraset kertovat, että viikonloppuisin heidän oli usein oltava ottamassa tavaraa vastaan ja auttamassa kuormien purkamisessa. Rakentamisen alkuvaiheessa paikalla oli myös traktori päivystämässä maansiirtotöiden takia.

Lelyn Vector on pelannut lupausten mukaan, Anna ja Satu Niiranen kertovat. Rehukeittiön Vana joutui rakentamaan paloviranomaisten määräyksestä erilliseen rakennukseen, josta johtaa 15-metrinen käytävä navettaan.

Aikataulu piti

Rakentaminen sujui mukavasti ja kokonaisuus pysyi aikataulussa.
-Saimme lehmät sisään marraskuun alussa 2017 ja pääsimme aloittamaan robottilypsyn. Koko rakennushankkeen ajan me pystyimme täysipainoisesti keskittymään tilan pyörittämiseen ja karjan hoitamiseen, Anna Niiranen selventää.

Lietesäiliön ja kuivalantalan Niiraset tekivät samana kesänä kuitenkin itse. Nyt navetan yhteydessä olevan säiliön ja etäsäiliön yhteinen tilavuus on lähes 5000 kuutiota. Niiraset kehottavat navetan rakentamista suunnittelevia miettimään huolellisesti ja ehdottoman rehellisesti oman työpanoksen riittävyyttä. Harvalla tilalla on niin paljon työvoimaa ja osaamista, että navetan pystyisi rakentamaan ”siinä sivussa”. Jos ottaa rakentamisen itselleen, tilan pyörittäminen väistämättä kärsii tai se on sitten ulkoistettava urakoitsijoille.

– Meidän ei tarvinnut vaivat päätämme rakennushankkeen aikana. VANAlla tuntui olevan selkeä konsepti ja näkemys, mistä mitäkin kannattaa hankkia. Hankkeessa oli kolme pääasiallista toimittajaa. Lujabetonilta runko, NHK:n kautta koneistusta ja Vanalta rakentaminen, Niiraset muistelevat.

-Kolmella toimijalla tuntui joskus olevan hieman näkemyseroja rajapintojen ja vastuiden määrittämisessä. Mutta kaipa yritykset saivat asiat järjestykseen, koska täsmälleen suunnitelmien mukainen navetta valmistui ajallaan.

Valoisassa navetassa on vain kaksi pylväsriviä, mikä selkeyttää rakennetta ja tuo avaruuden tunnetta sisätiloihin.

Harkittu kokonaisuus

Niirasten navetassa on kaksi Lelyn robottia ja tilavaraus kolmannelle robotille. Ruokinnasta huolehtii Lelyn Vector, johon tilalla ollaan varsin tyytyväisiä. Äänetön apevaunu kulkee
automaattisesti rehukeittiön ja navetan väliä tarkkaillen, mihin milloinkin pitää viedä rehua.
Tilan karja on pääosin holsteinia ja keskituotos on 10 500 kilon hujakoilla.

Kohta kolme vuotta käytössä ollut navetta on osoittautunut toimivaksi. Suunnittelu VANAn porukan kanssa tehtiin yhteistyössä ja harkitusti. Tästä johtuen lähes kaikki rakenneratkaisut tuntuvat yhä täsmälleen oikeaan osuneilta. Muutamia porttien paikkoja Niiraset ehkä hieman muuttaisivat, jos hankkeen voisi aloittaa alusta.

Erottelumaidot tulevat suoraan vasikkaosaston viereen. Erikoinen aitaratkaisu on Sirviön Metallin valmistetta.

Kolmannen robotin hankkimista ei olla kunnolla edes harkittu. Peltohehtaareja pitäisi saada lisää, jotta karjan tarvitsema karkea rehu saataisiin riittämään isommalle lehmämäärälle. Tällöin eteen tulee väistämättä toisen navetan rakentaminen, sillä kolmen robotin lypsykarja tarvitsee lähes koko navetan käyttöönsä.

– Ammattilaisten rakentamistyötä oli mukava seurailla. Monenlaistahan siinä oppi ja nuorkarjan navetan varmasti pystyisi itsekin sitten tekemään. Mutta kaikesta huolimatta taidamme tulevaisuudessakin kääntyä rakennusalan ammattilaisten puoleen ja ottaa avaimet käteen ratkaisun, Satu ja Anna Niiranen mietiskelevät.