Monivaiheinen laajennushanke vaatii osaamista

Sisarusten Eeva Karppisen ja Eira Ohtamaan (os. Karppisen) Maatalousyhtymä Hemminki Lapinlahdella on investoinut maidontuotantoon viime vuosina varsin voimallisesti. Vuonna 2014 tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen navettaa on laajennettu pariin otteeseen. 24 paikkaisesta lypsyasemasta on siirrytty 78 lypsylehmän robottiin. Kumpikin rakentamishanke on tehty avaimet käteen periaatteella. Ainoastaan maansiirto- ja pohjatyöt olivat veljeni maansiirtoyrityksen vastuulla, Eeva Karppinen kertoo. VANA Valmisnavetta rakensi vuonna 2018 lypsylehmille betonisen pihaton. Se tehtiin vanhan pihaton yhteyteen, jotta olemassa oleva rakennus voitiin täysimääräisesti hyödyntää. Kalusteet tulivat pääosin Pellon Groupilta ja koneistus puolestaan DeLavalilta.

Reilun kokoinen hiehola

Vuoden päästä Vanan ammattilaiset olivat jälleen tilalla rakentamassa, kun 70-paikkainen hiehopihatto liitettiin saumattomasti olemassa olevaan rakennukseen. Hiehopuolesta tehtiin sen verran iso, että sonnivasikat lähtevä loppukasvatukseen välikasvatettuna kuuden kuukauden isässä. Tilan 170 viljelyssä olevaa peltohehtaaria tuottaa rehua yllin kyllin karjan tarpeisiin. Kotovaraisella ruokinnalla talous pysyy terveellä pohjalla. – Tällaisessa vanhaa rakennuskantaa hyödyntävässä hankkeessa suunnittelu on erittäin tärkeää. Tutkimme useita navettoja ympäri Suomen. Keräsimme tilallisten kokemuksia ja kommentteja erilaisista rakentamisratkaisuista, Eeva Karppinen muistelee. Kustannusarvion seuraaminen oli koko ajan Karppisten ja Vanan yhdessä tekemän suunnittelutyön pääkriteerinä. Kustannukset eivät saaneet karata, mutta toisaalta vaatimustasoa eikä rakentamisen laatua saanut laskea. Kun lopullisia piirustuksia hiottiin valmiiksi, niin puolin ja toisin tuli ahaa-elämyksiä, joiden ansiosta kokonaisuutta saatiin kustannustehokkaasti toimivammaksi. Vana piirsi meidän toiveiden mukaan kuvat, joita kävimme sitten ajan kanssa läpi. En ole vielä keksinyt navetassamme kohtaa, jonka tekisimme tosin. Valoisa ja loogisesti toimiva navetta on Karppisen mukaan mainio sekä lehmille että hoitajille.

Tiukka kilpailutus

Karppiset luonnollisesti kilpailuttivat rakentamisen huolellisesti ennen päätöksen tekemistä. Kovan kilpailutuksen jälkeen tehtiin päätös, jossa hinta oli erittäin tärkeä osatekijä. Toisena tuli aiemmin navetan joko avaimet käteen tyylillä tai osittain rakennuttaneiden kokemukset rakennusliikkeistä. – Heti alkuun oli selvää, ettemme voisi saada läpiajettavaa navettaa. Mutta nyt kokonaisuus hiehojen, lypsyssä olevien, umpilehmien, juottovasikoiden ja poikivien kesken on kuitenkin samassa jatkumossa. Eläinten siirtely osastolta toiselle sujuu erittäin loogisesti, Eeva Karppinen kertoo tyytyväisenä. Idea valopäädystä kirkastui eräällä navettoihin suuntautuneella tutustumismatkalla. Luonnollisesti hanke ei mennyt aina ihan suunnitelmien mukaan. Rakentamisvaiheessa eteen tuli tilanteita, joissa huomattiin ongelmia suunnitelmien ja järkevän toteutuksen välillä. Karppisen mukaan Vanan väki otti tällöin viipymättä yhteyttä ja yhdessä tehtiin korvaa ratkaisu. Rakentajan ammattitaito nimenomaan navetoista loi viljelijälle myös turvallisuuden tunnetta.

Aikataulu pitää

Navetta saatiin täyteen erittäin nopeasti omilla vasikoilla ja lähialueen tiloilta hankituilla hiehoilla. Yhtä vaille kaikki lypsyssä olevat lehmät kasvatettiin itse. Näin lehmien keskinäinen ryhmäytyminen sujui mainiosti. Vaikka karjassa on ensikoita 60 prosenttia, keskituotos energiakorjattuna on 11 800 kilossa. Parhaimmillaan rakennuksella huhki Vanan viiden ammattilaisen lisäksi sähkö- ja putkiasentajia sekä muita osaurakan tekijöitä. Hanke oli kuitenkin sen verran hyvin suunniteltu, että aikataulu piti erittäin hyvin. Vanan kanssa laadittiin selkeän kattava työlista, joka varmisti sen, ettei epäjatkuvuustiloja hankkeen missään vaiheessa pääse tapahtumaan. – Näinkin isoissa hankkeissa tulee aina eteen tilanteita, joissa sopimuksiin kirjatuista asioista on joustettava. Niinpä meidänkin tapauksessa Vana teki useita meille määriteltyjä töitä ja me heidän tehtäviään. Työt merkattiin ylös ja loppulaskelmassa teimme molempia tyydyttävän yhteenvedon, Eeva Karppinen toteaa lopuksi.